Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Vergroting afbeelding

Tekening Fort Westervoort - mei 1940 (fictief)

Schets op basis van gegevens zoals we die tot op heden konden verkrijgen. Voor zover bekend bestaat er geen beeldmateriaal in de vorm van luchtfoto's van het Fort in de periode 1939/1940. Over de exacte afmetingen en inrichting van Fort Westervoort in mei 1940 kunnen we slechts speculeren. Deze schets is vervaardigd aan de hand van diverse beelden van het Fort, het terreplein, oudere en nieuwere luchtfoto's, tekeningen, verklaringen, etc.

Let op: dit is geen luchtfoto. De werkelijke situatie in mei 1940 behoeft niet met deze schets overeen te stemmen.

Gebruiksvoorwaarden Colofoon Copyright 2017-2019 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 30 januari 2019