Home Verhaal Fotoboek DiscussiegroepOvervalploeg Didam
> Situatie Didam op 10 mei 1940

Bronmateriaal
> Kaderlijst NL
> Tijdtafel 9/10 mei 1940

Verhalen en verslagen
> Verslag C.-22 G.B.
> Verslag C.-2-22 G.B.
> Verslag C.-1e-2-22 G.B.
> Verslag C.-3-22 G.B.

> Dagboek Klaas Kaspers
> Dagboek Henk Vernij
> Verklaring H. Vernij
> Verklaring W. Nova
> Verklaring van Zuuren

Kaartmateriaal
> Stafkaart Arnhem en omgeving 1933
> Vuurplan IJssellinie/Westervoort
> Duitse opmars IJssellinie Zuid

Personen
> Sergeant Klaas Kaspers


 

Verklaring W. Nova.Ondergetekende, W. Nova, wonende Lieve Vrouweplein 5 te DIDAM, verklaart, dat hij het bijgaande en door hem ondertekende afschrift van het "Dagboek" van Sergeant K. Kaspers heeft gelezen en verklaart tevens, dat de ontwapening van de Duitsers in Hollandse uniformen is geschied, zoals hierin beschreven, dus in opdracht van en door Sergeant K. Kaspers. Officieren zijn hier niet bij tegenwoordig geweest.

30 December 1971.

 
Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 27 januari 2015