Home Verhaal Fotoboek DiscussiegroepVerdieping: meer informatie
> Algemeen
> Situatie Didam op 10 mei 1940
> Personele sterkte NL
> Instructies personeel NL
> Voorbereiding plan
> Uniformen overvalploeg
> Nederlandse hulppersonen
> Brandenburger vrijwilligers
> Spionage en Feindnachrichten OKW

Bronmateriaal
> Dagboek Henk Vernij
> Verklaring H. Vernij
> Verklaring W. Nova
> Verklaring van Zuuren

Kaartmateriaal
> Duitse opmars IJssellinie Zuid

Personen
> Sergeant Klaas Kaspers

Organisaties
> NSBND
> Duitse inlichtingendienst
> Abwehrabteilung II


Situatieschets centrum Didam 10 mei 1940.

 

De situatie in Didam 10 mei 1940 ongeveer 2.45 uurOverzichtskaart Didam 10 mei 1940, I = Notarishuis van Romondt, II = Wachtlokaal, III = Café Het Zwijnshoofd, IV = W. Nova, V = B. Nova, VI = J. Nova, VII = Café Looman, VIII = Manschappenbarak, IX = Postkantoor, A = Wegversperring Oranjestraat, B = Wegversperring Lieve Vrouweplein, C = Duitse overvalploeg in Nederlandse uniformen.

In het centrum van Didam bij de Onze Lieve Vrouwekerk was in de aanloop naar de meidagen 1940 een dubbele wegversperring aangelgd; objectnummer 2148 in het Nederlandse verdedigingsplan. De versperring zou bij een grensoverschrijding de opmars van de vijand moeten hinderen en zodanig vertragen dat de Nederlandse troepen bij de IJssel voldoende tijd hadden om de verdediging voor te bereiden.

De aspergeversperringen bestonden uit zware betonnen balken die zodanig in het wegdek waren geplaatst dat de bovenkant daarvan op gelijke hoogte met het wegdek lag. In deze balken waren op gelijke afstanden gaten gemaakt waar de metalen palen in konden worden geplaatst. In vredestijd waren de gaten afgesloten maar op 9 mei 1940 waren de palen in de gaten gesteld en konden door het doorknippen van een ijzerdraad worden verankerd zodat ze niet gemakkelijk uit het beton konden worden getrokken. Teneinde verkeer door te laten was een deel van de palen niet gesteld. Op die plaats was een slagboom aangebracht.

De eerste versperring lag over de Oranjestraat ter hoogte van het postkantoor. De andere ongeveer 60 meter verderop op het Lieve Vrouweplein ter hoogte van de notariswoning aan de ene kant en de bakkerij van Nova aan de andere kant. De tuinmuur, tussen de twee versperringen in, was aan de straatkant verstevigd.

Omstreeks 1.45 uur waren soldaat P. Smit en een (nieuwe) soldaat uit Groessen aangewezen om wacht te lopen in het gebied tussen de twee versperringen; een zogenaamde dubbelpost.

Er verscheen een groep fietsers bij de dubbelpost gehuld in Nederlandse uniformen. Een Nederlander benaderde de wachtpost met het verzoek te mogen passeren.

Op dat moment was sergeant Klaas Kaspers wachtcommandant. Kaspers was commandant van een groep van 10 manschappen. Hij zat, waarschijnlijk met een soldaat, bij de telefoon in het wachtlokaal; de kleine opkamer bij binnenkomst van het  café Zwijnshoofd aan het Lieve Vrouweplein 4 direct aan linkerkant.

De wachtpost kon de wachtcommandant gemakkelijk waarschuwen door op het raampje van de opkamer te tikken, dan wel door even naar binnen te lopen. Het eerste was het meest gebruikelijk.

Luitenant Koster; de commandant van de sectie van ongeveer 30 man, had een kamer in het Zwijnshoofd gekregen waar hij rustig lag te slapen.

De rest van de troep, ongeveer 13 man, lag ook te slapen. Zij sliepen in een houten barak achter de bakkerij van B. Nova. In de barak was de lichte mitrailleur van de groep opgeslagen.

Bronnen:
- De Krijgsverrichtingen ten Oosten van de IJssel en in de IJssellinie, mei 1940
- Bezetting en bevrijding van Didam, 1940-1945, Oudheidkundige Vereniging Didam, Jaargang 1995, nummer 10
- Dagboek Klaas Kaspers
- Dagboek Henk Vernij

Centrum van het dorp Didam.Meer over Didam, kijk hier , op de site van Chris van Keulen> Personele sterkte NL

Stafkaart 1938 detail van Didam.

Lieve Vrouweplein met links het toegangshek naar de hervormde kerk. Rechts de kleermakerij en de kapperszaak van de broers Nova. In het midden het cafe t Zijnshoofd.Wilhelminastraat met uitzicht op het Lieve Vrouweplein met rechts het notarishuis.

Voorbeeld van een Nederlandse aspergeversperring.

Gebruiksvoorwaarden Colofoon Copyright 2014-2016 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 1 september 2019