Home Verhaal Fotoboek DiscussiegroepOvervalploeg Didam
> Algemeen
> Situatie Didam op 10 mei 1940
> Personele sterkte NL
> Instructies personeel
> Overvalploeg Westervoort
> Opzet overvalploeg
> Uniformen overvalploeg
> Nederlandse hulppersonen
> Brandenburger vrijwilligers
> Ic-dienst/ Feindnachrichten OKW

Bronmateriaal
> Kaderlijst NL
> Tijdtafel 9/10 mei 1940

Verhalen en verslagen
> Verslag C.-22 G.B.
> Verslag C.-2-22 G.B.
> Verslag C.-1e-2-22 G.B.
> Verslag C.-3-22 G.B.

> Dagboek Klaas Kaspers
> Dagboek Henk Vernij
> Verklaring H. Vernij
> Verklaring W. Nova
> Verklaring van Zuuren

Kaartmateriaal
> Stafkaart Arnhem en omgeving 1933
> Vuurplan IJssellinie/Westervoort
> Duitse opmars IJssellinie Zuid

Personen
> Sergeant Klaas Kaspers

Organisaties
> NSBND
> Duitse inlichtingendienst
> Abwehrabteilung II


 

Nederlandse uniformen voor Duitse overvalploegHet hoofd van de Abwehr; De Duitse inlichtingendienst (inclusief sabotage), admiraal Wilhelm Canaris, ontving eind oktober 1939 een opdracht van Keitel . Hij moest voor Nederlandse uniformen met name van militairen, politietroepen en marechaussees zorgen. Canaris maakte scherp bezwaar waarop Keitel repliceerde “Der Führer hat's befohlen!” (1) Er was haast bij want A-Tag Fall Gelb (aanvalsdag Westfeldzug) was op dat moment bepaald op 29 november 1939. Het materiaal diende als voorbeeld voor de in Duitsland te vervaardigen Nederlandse uniformen.

Canaris gaf op zijn beurt weer opdracht aan Oberst Otto Schmitt , commandant van de Abwehrstelle Münster . Schmitt riep op 27 oktober 1939 zijn medewerkers Major Ernst Marquardt, Oberleutnant Richard Gerken (2) en Oberleutnant Bergner bij zich. De orders werden gegeven en de taken verdeeld. Ook Nebenstelle Düsseldorf, Nebestelle Keulen en Kriegsorganisation Niederlande zullen hoogstwaarschijnlijk bij de activiteiten rondom de uniformen zijn betrokken. Het smokkelen van Nederlandse uniformen verliep echter niet geheel onopgemerkt.

Gedurende de periode november 1939 tot mei 1940 waren er veel incidenten die gelinkt kunnen worden aan de Duitse wens naar Nederlandse uniformen en/of uitrustingsstukken. Deze incidenten werden uitvoerig in de Nederlandse media uitgebuit.

De bekendste zaak was wel die van 2 november 1939 bij Denekamp, algemeen wel “de uniformsmokkel” genoemd. De affaire haalde de nationale en internationale pers wat weer leidde tot een woede-uitbarsting van Hitler op 20 november 1939. Dat weerhield de Duitse Abwehr er niet van het nodige te verzamelen en te gebruiken want op 10 mei 1940 waren bij minstens 17 acties van de Duitse Abwehr II Nederlandse uniformen gebruik, waaronder die van infanteristen, politietroepen, marechaussee, spoorwegbeambten.


Datum

Plaats

Wat

Personen

2 nov 1939

Denenkamp/A’dam

Diverse uniformen

Albrink Jr.
Ab Van Olst
Emile Lalieu
M.J.M. Gemmeke

8 nov 1939

Arnhem

Militaire Politie nestels en kepie

Alfons Leifert

15 nov 1939

Kerkrade

Delen uniform

W.R. uit Kerkrade
H.R. uit Herzogenrath

17 nov 1939

Doesburg

Uniform onder kleding

W. uit Doetinchem

27 jan 1940

Moerdijk

Uitrustingsstukken

Onbekend

14 mrt 1940

Nijmegen

Kleding en verbandmiddelen

Hospitaalsoldaat

15 mrt 1940

Sittard

militaire kleedingstukken

2 militairen

en 2 burgers
J. als militair
A. als militair
D. uit Sittard
R. uit Nieuwstad1. Karl Heinz Abshagen: Canaris, Patriot und Weltburger, p. 238.

2. Richard Gerken verkocht in 1969 een deel van zijn memoires aan de krant de Telegraaf. Die publiceerde vervolgens zijn verhaal in een wekelijks feuilleton vanaf 1 maart 1969 onder de veelzeggende kop: “De Uniformensmokkel en de Graaf van Luxemburg”. De daarin beschreven gebeurtenissen hebben grotendeels betrekking op de uniformsmokkel van 2 november 1939 bij Denenkamp en zijn op kleine details na valabel. De artikelenreeks is de moeite van lezen absoluut waard.

> Nederlandse hulppersonen 
Gebruiksvoorwaarden Colofoon Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 25 februari 2015