Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep


Algemeen
> Strijd in hoofdlijnen
> Tijdtafel 9/10 mei 1940

Onderwerpen
> Overvalploeg Didam

Bronmateriaal
> Kaderlijst NL

> Fotomateriaal

> Stafkaart Arnhem en omgeving 1933
> Vuurplan IJssellinie/Westervoort
> Duitse opmars IJssellinie Zuid


 

Over de site www.westervoort1940.nl

Deze vooralsnog summiere website placht de gevechtshandelingen en gebeurtenissen te gaan beschrijven zoals die tijdens en voorafgaand aan de meidagen 1940 in, rondom en ten oosten van Westervoort tot aan de grens plaatshadden.

Het is het doel om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de gebeurtenissen, inzicht te bieden in eigentijdse krijgsverslagen en verhalen, een goede naslag te presenteren en de bezoeker als het ware aan de hand te nemen richting de gebeurtenissen in de vaderlandse krijgsgeschiedenis anno mei 1940. Daarbij staan objectiviteit, non-politieke uitgangspunten en nuchtere presentatie van de krijgsgeschiedenis voorop. Daar waar fictieve of omstreden gebeurtenissen staan beschreven, zal dat zo veel mogelijk worden aangegeven.

In dat kader dienen alle op deze site getoonde nationaal-socialistische, SS symbolen en propaganda objecten ook gezien te worden, zij dienen uitsluitend als illustratie bij de historische teksten. De interesse voor de historie en geen fascistisch, nazistisch of racistisch motief moet daarin gezocht worden. Het is op geen enkele wijze de bedoeling om met de site fascistische, nazistische of racistische denkbeelden uit te dragen, te propageren of anderszins te verspreiden.

De website is een productie van Joost Bruinsma in samenwerking met Stichting de Greb.

Uitgangspunt is om belangwekkende informatie belangenloos te delen met iedere oprecht geïnteresseerde bezoeker. Aldus beoogt de auteur de kennis en het inzicht in de gebeurtenissen van Mei 1940 in, rondom en ten oosten van Westervoort voor een zo breed mogelijk publiek kosteloos toegankelijk te maken.

Forum op www.grebbeberg.nl
Voor algemene zaken, FAQ, bewapeningskwesties en de bekende discussiegroep van Stichting de Greb wordt op deze site verwezen naar de Grebbeberg site; www.grebbeberg.nl

Aldaar verzorgt een team van redactieleden rond de klok het beheer van de website en biedt deskundige beantwoording van vragen op het forum. Het forum biedt niet uitsluitend de mogelijkheid tot vragen stellen over de meidagen en de strijd bij Westervoort zelf, maar vooral ook de kans genealogische vraagstukken op te lossen. De redactie beschikt over zoveel informatie ten aanzien van het leger anno 1940 dat regelmatig de persoonlijke verhalen van en over veteranen in een passende context kunnen worden geplaatst.

Oproep om informatie
Ik ben overtuigd van de gedachte dat informatie over mei 1940 gedeeld moet worden en dat die informatie niet wordt afgeschermd. Deze site hoopt daar mede aan bij te dragen. Daarom een algemene oproep om informatie te verschaffen rond de gebeurtenissen en de meidagen 1940 in, rondom en ten oosten van Westervoort. De gevechtsverslagen en standaard boekwerken zijn beschikbaar. Het gaat dan met name om detailinformatie, beeldmateriaal of tot nu toe algemeen onbekende informatie. In dat geval het verzoek om contact te zoeken met info@grebbeberg.nl onder verwijzing naar Joost Bruinsma.

Voor de lezer/bezoeker is de hoeveelheid energie, tijd en geld die gaat zitten in de talloze onderzoeken niet zichtbaar. U ziet slechts de resultaten ervan. Vele onderzoeken zijn echter geen garantie voor het beheren en bezitten van de 'juiste' informatie. Die onderzoeken leveren regelmatig nieuwe informatie op, soms zelfs nieuw ontsloten bronnen. Dat geeft soms aanleiding reeds geplaatste content te wijzigen.
 
Gebruiksvoorwaarden Colofoon Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 20 maart 2015