Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep


Algemeen
> Strijd in hoofdlijnen
> Tijdtafel 9/10 mei 1940

Onderwerpen
> Overvalploeg Didam

Bronmateriaal
> Kaderlijst NL

> Fotomateriaal

> Stafkaart Arnhem en omgeving 1933
> Vuurplan IJssellinie/Westervoort
> Duitse opmars IJssellinie Zuid


 

Over de site www.westervoort1940.nl

Deze vooralsnog summiere website placht de gevechtshandelingen en gebeurtenissen te gaan beschrijven zoals die tijdens en voorafgaand aan de meidagen 1940 in, rondom en ten oosten van Westervoort tot aan de grens plaatshadden.

Het is het doel om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de gebeurtenissen, inzicht te bieden in eigentijdse krijgsverslagen en verhalen, een goede naslag te presenteren en de bezoeker als het ware aan de hand te nemen richting de gebeurtenissen in de vaderlandse krijgsgeschiedenis anno mei 1940. Daarbij staan objectiviteit, non-politieke uitgangspunten en nuchtere presentatie van de krijgsgeschiedenis voorop. Daar waar fictieve of omstreden gebeurtenissen staan beschreven, zal dat zo veel mogelijk worden aangegeven.

In dat kader dienen alle op deze site getoonde nationaal-socialistische, SS symbolen en propaganda objecten ook gezien te worden, zij dienen uitsluitend als illustratie bij de historische teksten. De interesse voor de historie en geen fascistisch, nazistisch of racistisch motief moet daarin gezocht worden. Het is op geen enkele wijze de bedoeling om met de site fascistische, nazistische of racistische denkbeelden uit te dragen, te propageren of anderszins te verspreiden.

De website is een productie van Joost Bruinsma in samenwerking met Stichting de Greb.

Uitgangspunt is om belangwekkende informatie belangenloos te delen met iedere oprecht geïnteresseerde bezoeker. Aldus beoogt de auteur de kennis en het inzicht in de gebeurtenissen van Mei 1940 in, rondom en ten oosten van Westervoort voor een zo breed mogelijk publiek kosteloos toegankelijk te maken.

Forum op www.grebbeberg.nl
Voor algemene zaken, FAQ, bewapeningskwesties en de bekende discussiegroep van Stichting de Greb wordt op deze site verwezen naar de Grebbeberg site; www.grebbeberg.nl

Oproep om informatie
Ik ben overtuigd van de gedachte dat informatie over mei 1940 gedeeld moet worden en dat die informatie niet wordt afgeschermd. Deze site hoopt door kennis te delen bij te dragen aan een betere kennis van de gebeurtenissen, contemporaine omstandigheden en de tijdgeest. Daarom een algemene oproep om informatie te verschaffen rond de gebeurtenissen en de meidagen 1940 in, rondom en ten oosten van Westervoort. De gevechtsverslagen en standaard boekwerken zijn beschikbaar. Het gaat dan met name om detailinformatie, beeldmateriaal of tot nu toe algemeen onbekende informatie. In dat geval het verzoek om contact te zoeken met info@grebbeberg.nl onder verwijzing naar Joost Bruinsma.

Voor de lezer/bezoeker is de hoeveelheid energie, tijd en geld die gaat zitten in de talloze onderzoeken niet zichtbaar. U ziet slechts de resultaten ervan. Vele onderzoeken zijn echter geen garantie voor het beheren en bezitten van de 'juiste' informatie. Onderzoek levert regelmatig nieuwe informatie op en dat geeft kan dan weer aanleiding geven om de reeds geplaatste content te wijzigen, c.q. aan te vullen.

Gebruik van informatie en bronnen
We houden uw internet gedrag niet bij, vragen niet expliciet noch impliciet om uw gegevens, plaatsen geen informatie op uw apparaten, gebruiken geen cookies en/of anonieme identificatiemiddelen. We gaan u dus niet vermoeien met allerlei vragen over uw eigen privacy, we respecteren die. Op deze historisch georienteerde website worden voor zover bekend ook slechts gegevens van overleden personen weergegeven. Het historisch belang staat voorop, waar mogelijk worden uitlatingen ontdaan van oordelen of veroordelingen, zonder daarbij overigens de contemporaine omstandigheden en tijdgeest uit het oog te verliezen.

Vanzelfsprekend gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met de verkregen informatie alsmede met het beeldmateriaal. Er is geprobeerd de rechthebbende van alle gebruikte afbeeldingen te bereiken. In de meeste gevallen is dat ook gelukt, waar mogelijk wordt telkens de bronvermelding bij de informatie gehanteerd. Dat gezegd hebbende verzoek ik u contact met mij op te nemen indien u zou menen dat uw rechten zouden worden geschonden.
 
Gebruiksvoorwaarden Colofon Copyright 2014-2020 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 19 februari 2020