Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep
Abwehrstellen 1939

Personen : Wilhelm Franz Canaris

Admiral Wilhelm Canaris


Alias: Reed Rosa

Geboortedatum

01-01-1887

Geboorteplaats:

Aplerbeck

Overlijdensdatum

09-04-1945

Verbonden aan:

Amt Ausland/ Abwehr

Leiter Amt Ausland/ AbwehrCanaris volgde het gymnasium waarna hij in 1905 in dienst trad bij de Duitse Marine. Hij diende tijdens de Eerste Wereldoorlog op de SMS Dresden. In maart 1915 werd hij krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd in Chili echter hij wist na korte tijd te ontsnappen.

Vervolgens kwam hij bij de inlichtingendienst met Spanje als werkgebied. Hij zette daar een net met agenten op waarbij hij tevens de organisatie van de aanvoer van levensmiddelen en voorraden voor de Duitse duikboten organiseerde.  In die hoedanigheid werd door de Engelse geheime dienst een mislukte moordaanslag op hem gepleegd. Hij keerde vervolgens terug bij de Marine en functioneerde tot het eind van de Eerste Wereldoorlog als commandant van een duikboot.

In de onrustige periode 1918-1919 was hij actief betrokken bij de oprichting van een aantal Freikorps, op militaire leest geschoeide groeperingen; de betrokkenen hadden vaak een militaire achtergrond, die een tegenwicht boden tegen de dreiging van communistische revolutionaire invloeden.

Hij begaf zich in politieke kringen, militaire kringen, hij fungeerde als tussenpersoon, organisator, was betrokkene bij een krijgsgerecht, eigenlijk had hij veel petten op waarbij uiteindelijk een tijdlang als naaste medewerker van de minister van defensie werkte.

De loopbaan en het leven van Canaris zijn doorspekt met bedreigingen, bedrog, verhulling en manipulatie. Hij wist zijn organisatie lange tijd vrij te houden van de tentakels van de nazipartij en hield naar buiten toe een trouwe houding aan het regime op, terwijl hij nazi-onvriendelijken omarmde en faciliteerde. Hoewel zijn omvangrijke organisatie onder constant toezicht van de partij stond en met veel scepsis werd bekeken bleef de Abwehr functioneren.

Uiteindelijk werd hij ontmaskerd na de 20 juli 1944 aanslag waarbij hij direct betrokken was. Dat betekende uiteindelijk ook zijn dood.

Meer op internet over Wilhelm Canaris

Gebruiksvoorwaarden Colofoon Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 13 maart 2015