Oene Sytse Jan AningaAlias:

Geboortedatum

11-11-1909

Geboorteplaats:

Den Haag

Overlijdensdatum

9-10-1944

Verbonden aan:

NSBND 1939/1940

Woordvoerder overvalploeg Westervoort

Lang: 1.85 m., slank postuur, smal ovaal gezicht

Oene Aninga

Oene Sytse Jan Aninga werd geboren op 11-11-1909 in Den Haag was Nederlander. Zijn ouders kwamen uit Friesland, vader was Wopke Jan Aninga geboren 22-3-1884 te Oosterhaule. Zijn grootvader was Oene Sytses Aninga, hoofd van de Openbare Lagere school in Oosterhaule van 23-8-1883 tot 1921. De ouders van Oene jr. woonde lange tijd in Den Haag, in 1924 trouwde zijn vader opnieuw en gingen ze wonen in Soest.

Naar Duitsland
In 1939 woonde en werkte Oene in Düsseldorf. Hij was lid geworden van de NSBND. Uit de verklaring van zijn echtgenote Kouwenoord blijkt dat hij werkte op het bondsbureau in Düsseldorf.

Begin april 1940 ontving Aninga een brief met de uitnodiging om naar een restaurant in Düsseldorf te komen om een opleiding te volgen. Hij moest ondergoed en toiletspullen meenemen. In het restaurant wachtten Hubert Koehler en Snijders hem op. Er waren een aantal mannen in het restaurant die in groepjes aan tafels zaten. Snijders deelde de tafels in. Elke groep ging naar een ander kamp. Koehler en Snijders gingen naar een aparte kamer. Aninga zat met Pouw, Gerhard Hakken en Christiaansen aan een tafel. Telkens werd een groep door een Duitse onderofficier opgehaald waarna die groep vertrok.

Trainingskamp
De groep van Aninga vertrok per vrachtwagen naar Dülmen waar het hoofdkwartier van het X Legerkorps was gevestigd en waar een speciaal kamp was ingericht. Na zes dagen vertrok hij naar een inkwartieradres bij burgers in Hausdülmen.

Hausdulmen KGL 1915.

Langs de Nederlandse grens waren een aantal van trainingskampen door Abwehrabteilung II ingericht. Die kampen werden bewaakt, waren afgesloten van de buitenwereld, lagen vaak afgelegen en kenden een strenge censuur. Waarschijnlijk was dat bij Lager Hausdülmen ook het geval. Vanuit andere kampen weten we dat er in een periode van ongeveer 8 weken aandacht was voor algemene militaire training, dat er onderwijs werd gegeven over explosieven, dat de Nederlanders in de kampen Duitse uniformen zonder disctinctieven droegen, dat ze oefenden als Nederlandse soldaten op basis van Nederlandse voorschriften, dat hoogstwaarschijnlijk de situatie ter plaatse werd verkend in Nederland, dat de dag voor de inval de situatie werd uitgelegd door de leidinggevenden die bovendien aanspoorden om mee te doen maar ook dat meedoen met de actie op vrijwillige basis was. In de avond van 9 mei 1940 vertrok de groep met vrachtwagens in westelijke richting.

Overvalploeg Westervoort
In Elten (onder aan de Eltenerberg) kregen ze fietsen van SS-ers, wapens en hoogstwaarschijnlijk kregen ze daar ook de uniformen. Het uniform vertoonden grote gelijkenis met het Nederlandse uniform, maar dat was het niet. Ze droegen Tsjechische uniformen met een overjas met grote kraag.

Aninga maakte deel uit van de overvalploeg van Didam; hij was lid van de NSBND, hij was de woordvoerder van de groep. Oene Aninga heeft het woord gedaan in Didam; hij vroeg om doorgang en sprak met Kaspers.

Nadat ze door de Duitsers uit gevangenschap waren bevrijd werden Pouw en Aninga naar de Wahnerheide vervoerd terwijl de rest van de groep naar Maagdenburg vertrok. Op 11 of 12 mei 1940 ging Aninga naar het bureau van de NSBND in Düsseldorf. Hij werd medewerker van Damhof in de rang van opperkompaan WA. Daarnaast was hij in 1942 gewestbeheerder van de Nationale Jeugdstorm.

Overlijden
Oene Aninga overleed op 09-10-1944 in Sneek bij een geallieerde luchtaanval. Hij was toen getrouwd en woonde met Johanna Kouwenoord (geb 11-12-1918) in Burgum, gemeente Tytsjerksteradeel. Hij was de achterneef van de latere commissaris van de Koningin voor Friesland majoor (later kolonel) Sytze Aninga. Majoor Aninga was sinds november 1944 vertegenwoordiger van het Nederlands Militair Bestuur in Eindhoven en nauw betrokken bij de voedseltransporten. In Eindhoven bereidde hij ook het Militair Gezag voor Friesland voor.
(Deze pagina is nog in bewerking. Derhalve zullen, voor zover noodzakelijk, nog aanvullingen en/of correcties volgen.)

De vader van Friedrich van der Veen werd op minder dan vijf kilometer afstand geboren van de geboorteplek van de vader van Wopke Aninga. De familie Aninga woonde in de periode dat de vader van Friedrich werd geboren in die regio, ware het niet dat ze pas enkele jaren later echt zo dicht bij elkaar woonden. Of de vader van Friedrich daar toen nog woonde is niet bekend. De familie van van der Veen en die van Aninga woonden in diezelfde regio van Friesland, vlakbij het Tjeukemeer. De kans is dan ook groot dat Friedrich en Oene elkaar kenden.
NA CABR 67 (Bijzondere Raad van Cassatie, dossier 54/50), verklaring Johanna Kouwenoord, geb 11-12-1918 Zij verklaarde dat Aninga werkte voor Auke Damhof, mogelijk was dat ook voor mei 1940 reeds het geval.
NA CABR 67 (Bijzondere Raad van Cassatie, dossier 54/50)
NA CABR 104303 (PRA Den Haag, dossier 4608/IV/47, verhoor Haalen d.d. 25-3-1947)
KTB X AK, 10-23 mei 1940

Artikel VoVa 15-5-1942 p.6.