Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep
Abwehrstellen 1939
Abw II Chefgruppe Gruppe Offizieren fur Sonderauftrage Gruppe A, zur besondere Verfugung, Leiter: Major Stolze Gruppe A, zur besondere Verfugung, Leiter: Major Stolze Stab Ia, Leiter: Hauptmann Abshagen Stab Ib, Leiter: Major Hans Marguerre Gruppe 2 Sabotage-Dienst, Leiter: Major Klug Gruppe 1 Insurgierung, Leiter: Major Diebitsch Gruppe 3 Ausbildung Referat A 1, Leiter: Hauptmann Wedepohl Referat A Ol, Leiter: Hauptmann Arnold Referat A Or, Leiter: Hauptmann Kohlhaas Referat A Inl, Leiter: Dr. Petzold Referat A Luft Referat 1 J Nordamerika, Leiter: Hauptmann von Eschwege Referat 1 J Nordamerika, Leiter: Hauptmann von Eschwege Referat 1 West, Leiter: Hauptmann Marwede Referat 1 OS (Ost Sud), Leiter: Leutnant Erfling Referat 1 ON (Ost Nord), Leiter: Dr. Markert Referat 1 Ub (Ubrigen), Leiter: Kruger Referat 2 Vw (Verwaltung), Leiter: Hauptmann Strojil Referat 2 WN (West Nord), Leiter: Oberst Willeke Referat 2 WS (West Sud), Leiter: Hauptmann Hotzel Referat 2 OS (Ost Sud), Leiter: Hauptmann Horst Muttray Referat 2 ON (Nord Ost), Leiter: Major Pohlmann Referat 2 Mar (Marine) Referat 2 Jb, Leiter: Hauptmann Rudloff Referat 2 Sp (Spezial), Leiter: Hauptmann Theodor von Hippel Referat 3 ZbV, Leiter: Hauptmann Theodor von Hippel Referat 3 Verwaltungstelle Berlin, Leiter: Technik Inspector Kutschke Referat 3 V-Leute, Leiter: Hauptmann Seliger

Bendlerblock trappenhuis
Trappenhuis Bendlerblock


IRA leider Tom Barry.


BNP Francois Debeauvais


VNV Staf de Clercq, bron CegeSoma.


NSB Anton Mussert, bron: Bundesarchiv, Bild 183-S61074 / CC-BY-SA 3.0.

 
 

Op 1 juni 1938 reorganiseerde Admiral Wilhelm Canaris de Duitse inlichtingendienst Abwehr in drie grote afdelingen: Abwehrabteilung I (spionage), II (sabotage) en III (contraspionage) en enkele kleinere. Abwehrabteilung II was de opvolger van onderafdeling I S(abotage) . Oberstleutnant i. G. Helmuth Groscurth was de eerste commandant Abwehrabteilung II. Erwin von Lahousen volgde hem in de tweede helft van 1939 op. Groscurth trof direct in 1938 in overleg met Canaris de voorbereidingen voor een eigen gevechtseenheid binnen Abwehrabteilung II.

Doelstelling Abwehrabteilung II
De belangrijkste taak van de Abwehrabteilung II was de gevechtskracht van de (mogelijke) tegenstanders aan te tasten. De manieren waarop dat te bereiken liepen zeer uiteen, van schijnbaar onschuldige propaganda tot militaire aanslagen op strategische objecten.

Voorbereiding
In de periode 1938/1939 zouden de Abwehrofficieren van de dienst eerst contact leggen met Volksduitsers in het (mogelijk toekomstige) vijandelijk gebied, daarnaast zocht men contact met minderheden of bewegingen in het betreffende land die zich tegen de zittende regering keerden of die daartoe genegen zouden kunnen zijn. Vervolgens hetste men de groeperingen steeds verder op zodat de regeringen steeds verder onder druk kwamen te staan. Was de voedingsbodem daartoe rijp genoeg dan werden de Volksduitsers en/of de minderheidsgroepringen van wapens en sabotage-middelen voorzien en pleegden ze handelingen die de militaire slagkracht van dat land moest aantasten. Dat was de beoogde "strijdwijze" in vredestijd.

In oorlogstijd
Was een militaire interventie/ inval onafwendbaar dan behoorden sabotage of het juist voorkomen van vernielingen tot de hoofdtaken van de Abwehrabteilung II. Speciale eenheden of in het land geformeerde groepen onder leiding van een abwehrofficier of medewerker van Abwehrabteilung II, Gruppe 2 van een AST of KO kregen dan opdracht om bepaalde objecten te vernielen of juist te beschermen.

De praktijk
In deze doelstelling en de daarmee samenhangende werkwijze herkennen we de manier waarop bijvoorbeeld de IRA (Ierland), Vlaamse nationalistische bewegingen waaronder de VNV (Belgie), de Nederlandse nationalistische en nationaal-socialistische bewegingen, waaronder de NSB en NSBND, de Parti National Bretone (PNB; beweging in Frankrijk), de Tiroler Heimwehr (Oostenrijk) en het Oekraiense Opstandelingenleger (UPA/OUN) werden benaderd, georganiseerd, bewapend en hoe ze uiteindelijk opereerden.

Hoe ver de sabotage-acties zouden strekken was grotendeels afhankelijk van de bereidheid daartoe bij de verschillende fracties. Daar waar de Tiroler Heimwehr, de IRA, de PNB, de NSBND en het UPA/OUN van wapens werden voorzien, explosieven ontvingen, manschappen beschikbaar stelden en/of zelf aanslagen pleegden, lijkt de invloed van Abwehrabteilung II bij het VNV (Belgie) en de NSB (Nederland) minder verstrekkend te zijn geweest.

Einsatze/ Unternehmen
Bij Abwehrabteilung II draaide het allemaal om acties; Einsatze/ Unternehmen. Het voorbereiden, coordineren, mogelijk maken en uitvoeren van dergelijke acties was de belangrijkste taak van Abw II. In het kader van de voorbereiding past ook het contact met nationale minderheden en staatsvijandige organsaties in neutrale of vijandige staten en deze zodanig te beïnvloeden dat ze in geval van oorlog ook de Duitse belangen zouden dienen. Hieronder een niet limitatieve opsomming van de soorten acties.

FS-Einsatz = Fallschirmeinsatz waarbij vrijwilligers in actie kwamen nadat ze werden gedropt achter vijandelijke linies

Schl.Einsatz = schleuseinsatz waarbij vrijwilligers door de vijandelijke linies werden gesluisd.

Ue.Einsatz = Ueberrollungseinsatz waarbij stay-behind vrijwilligers in actie kwamen die waren achterbleven nadat de vijand het gebied had (terug-) veroverd.

K.Unternehmen = Kampfunternehmen, militaire taak zoals het overvallen van (bewaking van) bruggen vooruitlopend op inval door reguliere troepen, maar ook bijvoorbeeld strijd tegen gewapende groepen achter de eigen linies, bijvoorbeeld Russische partizanen.

S.Unternehmen = Sabotageunternehmen

B.Unternehmen = Bandeunternehmen – trainen en bewapenen van groepen in vijandelijk gebied.

Z.Unternehmen = Zersetsungsunternehmen – propaganda missies, met name bedoeld om de steun van de bevolking in vijandelijk gebied voor de gevechtstroepen aan te tasten. Maar ook de beïnvloeding van de Russische bevolking over de nadelen van het collectieve systeem, bijvoorbeeld bij krijgsgevangenen die vervolgens terug werden gestuurd.

I.Unternehmen = Insurgierungsunternehmern – veroorzaken van politieke onrust of zelfs opstand tegen het zittende gezag door het opzetten van een organisatie van rebellerende (minderheids-) groepen.

R.Unternehmen = Residenten unternehmen, opzetten van een stay-behind organisatie, het verstoppen van wapens, communicatiemiddelen, voedsel, munitie, etc.

V.Unternehmen = Vergrabungsunternehmen, begraven/ verstoppen van wapens, communicatiemiddelen, voedsel, munitie, etc. ten behoeve van bijvoorbeeld R. Unternehmen of FS- Einsatze.

Leiter Abwehrabteilung II: Oberst Erwin von Lahousen
Chefgruppe, Leiter:..
Taak:

Stab Ia Leiter: Hauptmann Abshagen (J2 1651)
Personalbearbeitung. Personliche und Wirtschaftliche Angelegenheiten der Offiziere und Angestellten. Kriegstagebuch. Fuhrung der Chef-sachen. Erledigung besonderer Obliegenheiten und Aussendienst nach Anweisung des Abteilungs-Chefs. Auszeichung der Post.
- Buro-Offizier Oberleutnant Schiffbauer (J2 1651)
- Registratur, Leiter: Sekretar Ney (J2 2147)
- Poststelle, Leiter: Angestellte Voigt (J2 2011)

Stab Ib Leiter: Major Marguerre (J2 1625)
Aufgabenstellung fur die Laboratorien, Uberwachung ihres Betriebes und des Material. Ausarbeitung von Sabotage-Vorschriften. Beratende Mitwirkung bei Abwehrabteilung III bei technischen Fragen der Sabotage-Abwehr. Fuhrung einer Ausgaben-Ubersicht.
- Laboratorium Tegel, Leiter: Hauptmann Dr. Beyerlein (J2 5077), Herstellung und Beschaffung von Sabotage-Material, sowie geeignete Tarnungsmitteln.
- Nachschub, Leiter: Hauptmann Poser (J2 1625)
- Wissenschaftliches Laboratorium, Leiter: Prof. Dr. Gunther (11 34 97), Entwicklung neuer Sabotage-Materialien und neuer Tarnungsmittel.

Offiziere für Sonderaufträge
Oberstleutnant Bebert
Kapitanleutnant Fetzer
Leutnant (ing.) Laurinat


Gruppen:

Gruppe 1 Insurgierung, Leiter:Major Diebitsch
Taak: Erkundung und Einsatz aller nationalen Minderheiten, Volkstumsbewegungen und staatsfeindlichen Gruppen in fremden Staaten. Zersetzung feindlicher Staaten und ihrer Wehrmacht. Sicherstellung der Verbindungs- und Meldewege zu den politischen Gruppen im Auslande. Verdeeld over de verschillende regio's.

Referat 1 J Nordamerika, Leiter: Hauptmann von Eschwege (J2 1923)
Mitarbeiter: Leutnant Schoeneich en Segelcke.
Taak: Anfertigung und Verbreitung von Insugierungs-Material, ferner Nordamerika.

Referat 1 W (West), Leiter: Hauptmann Friedrich Carl Marwede (J2 2301)
Mitarbeiter: Dr. Wagner en Haller
Taak: (zie gruppe 1) in de regio West: Holland, Belgie, Frankrijk, Engeland, Ierland en Zwitserland.

Referat 1 OS (OstSud), Leiter: Leutnant Erfling (J2 1839)
Taak: (zie gruppe 1) in de regio Zuidoost: Italie, Slowakije, Hongarije, Joegoslavie, Roemenie, Bulgarije en Griekenland.

Referat 1 ON (OstNord), Leiter: Dr. Markert (J2 1924)
Taak: (zie gruppe 1) in de regio Noordoost: Polen, Rusland, Estland, Letland, Litouwen, Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken.

Referat 1 Ub (Ubrigen), Leiter: Kruger (J2 2305)
Mitarbeiter: Dr. Reusch
Taak: (zie gruppe 1) in de overige regio's: Portugal, Spanje, Turkije, alle buiteneuropese landen met uitzondering van Noordamerika en Rusland.


Gruppe 2 Sabotage-Dienst, Leiter: Major Klug
Taak: durchfuhrung von Sabotage-Aufgaben im Ausland. Aufstellung von Kampf- und Sabotage Organisationen. Sonderausbildung von Sabotage-Trupps (in verbindung mit Ib).

Referat 2 Vw (Verwaltung), Leiter: Hauptmann Strojil
Taak: Unterstutzung des Gruppenleiters. Verwaltung des zur unmittelbaren Verfugung der Gruppe 2 stehenden Bestandes an Sabotage-Material. Sonderauftrage.

Referat 2 WN (WestNord), Leiter: Oberst Willeke (J2 2302)
Mitarbeiter: Oberstleutnant Freiherr von Brandenstein
Taak: (zie gruppe 2) in de regio Noordwest: Denemarken, Holland, Engeland, Ierland, Zweden, Noorwegen en Noordamerika.

Referat 2 WS (WestSud), Leiter: Hauptmann Hotzel (J2 1826)
Taak: (zie gruppe 2) in de regio Zuidwest: Belgie, Frankrijk en Zwitserland.

Referat 2 OS (OstSud), Leiter: Hauptmann Horst Muttray (J2 2626)
Taak: (zie gruppe 2) in de regio Zuidwest: Italie, Slowakije, Hongarije, Joegoslavie, Roemenie, Bulgarije, Griekenland en Tukije.

Referat 2 ON (OstNord), Leiter: Major Pohlmann (J2 2626)
Taak: (zie gruppe 2) in de regio Noordwest: Polen, Rusland, Estland, Letland, Litouwen en Finland.

Referat 2 Mar (Marine), Leiter:
Taak: (zie gruppe 2) Fremde Marinen und von See aus anzugehende Sabotage-Ziele. Mitwirkung bei Sabotage-Unternehmen auf feindlichen Schiffe.

Referat 2 Jb, Leiter: Hauptmann Hans-Jochen Rudloff
Taak: (zie gruppe 2) in Spanje, Portugal en Zuidamerika.

Referat 2 Sp (Spezial), Leiter: Hauptmann Theodor von Hippel
Taak: Spezialauftrage in verschiedenen Landern, insbesondere Amerika. Ferner Einsatz besonderer Sabotage-Gruppen.


Gruppe 3 Ausbildung, Leiter:
Taak: herausbildung und Ausrustung militarisch geschulten Sabotage Personals fur Einzeleinsatzoder Einsatz im Verband.

Referat 3 ZbV 800 , Leiter: Hauptmann Theodor von Hippel
Op 15 oktober 1939 ontstond officieel de Baulehrkompanie zur besondere Verwendung 800 onder Gruppe 3 Ausbildung. In eerste instantie lag de nadruk inderdaad op de opleiding tot sabotage specialist. Kazernes in Brandenburg, Spandau, Kustrin en Immermanzing.

Referat 3 Verw. Stelle Berlin, Leiter: Technik Inspector Kutschke
Verwaltungstelle des Baulehrbatl. z.b.v. 800 bei Abwerhabteilung II, Berlin.

Referat 3 V-Leute, Leiter: Hauptmann Seliger
Theoretische und praktische Ausbildung von Vertrauensleuten (insbesondere auslandischen) fur Sabotage- und Kampf-Trupps.


Gruppe A Z.b.V., Leiter: Major Stolze
Taak: Bearbeitung besonders wichtiger und umfangreicher Sonderauftrage der Abwehrabteilung II. Geldverwaltung der Abwehrabteilung II im Einvernehmen mit Finanzen der Zentralabteilung der Abwehr (ZF).

Referat A 1, Leiter: Hauptmann Wedepohl (J2 2304)
Unterstutzung des Gruppenleiters. Betreuung des Infanteriebatalion z.b.V. 100. Fuhrung der Erfolgslisten. Sonderaufgaben. Bucherei.

Referat A Ol, Leiter: Hauptmann Arnold (J2 1839)
Mitarbeiter: Dr. Hans Raupach (voor 10-4-1940)
Olschutz in Rumanien. Industrieschutz in Jugoslawien.

Referat A Or, Leiter: Hauptmann Kohlhaas (J2 2305)
Unternehmen Orient.

Referat A Inl, Leiter: Dr. Petzold (J2 1769)
Verbindung zu Behorden, Dienststellen, Organisationen. Presseangelgenheiten.

Referat A Luft, Leiter:
Regelung aller im Zusammenhang mit den Sonderauftragen sich ergebenden Fragen der Luftfahrt. Verbindung der Abwehabteilung II zum R.d.L. und Ob.d.L. (steht fur einschlagige Ausbildungsfragen auch der Gruppe 3 zur Verfugung)

(Deze pagina is nog in bewerking. Derhalve zullen, voor zover noodzakelijk, nog aanvullingen en/of correcties volgen.)

Voorkant van het Bendlerblock aan de Tirpitzufer (71-74) en Bendlerstrasse 11-13, waar de Abteilungen van het Amtes Ausland/Abwehr der Wehrmacht waren gevestigd

Michael Mueller, Canaris (2006), p. 170 en 171.

Helmuth Groscurth.

Heinz Hohne, Canaris, Patriot in zweilicht (1976), p. 166


Tiroler Heimwehr Herbert von Obwurzer


UPA/OUN Andrii MelnykGebruiksvoorwaarden Colofoon Copyright 2014-2019 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 20 september 2019