Uniform en uitrusting Nederlandse Landmacht 1939/1940


Algemeen


Uit gesprekken met veteranen en uit hun geschreven verhalen kwam naar voren dat de uniformen van het Nederlandse Leger als niet erg comfortabel werden ervaren. Vooral de hoge kraag werd als zeer onplezierig/ zelfs hinderlijk beschreven. Er was in 1940 net een nieuw model uniform geintroduceerd met een "lage kraag". Slechts enige eenheden kregen het nieuwe uniform voor mei 1940. Tijdens de meidagen 1940 werd het nieuw model uniform dan ook door een enkeling gedragen, het merendeel droeg het oude uniform.

Voor het overige voldeden het uniform en de uitrusting overigens aan de standaarden van die tijd. De kepie die op fotomateriaal uit de mobilsatieperiode nog wel te zien was, was een herinnering uit vervlogen tijden waarop de traditionele details op verantwoorde en smaakvolle wijze waren aangebracht.

De helm was ronduit modern en had met de gestileerde heraldische leeuw op de helmplaat, een bijna kunstzinnige uitstraling. De naoorlogs hoax dat de helmplaat een zwakke plek zou zijn, lijkt inmiddels wel voldoende te zijn weerlegd.

In de linkerkolom staat de infanterie korporaal in veldtenue. Beweeg met de muis over de korporaal om het uniform en de uitrustingsstukken te herkennen. De meeste items zijn aanklikbaar waarna meer over dat onderdeel te zien en te lezen is.


Onderdelen


Een belangrijke functie van het uniform van de militair was de herkenbaarheid. Niet alleen voor eigen troepen, maar ook voor de vijandelijke troepen. Binnen de Landmacht had elk legeronderdeel veelal eigen kenmerkende onderscheidingstekens waardoor een geoefend militair direct kon inschatten van welk onderdeel de militair kwam die hij voor zich had.

In de rechterkolom staan de landmachtonderdelen niet-limitatief opgesomd met daaronder een korte uitleg over de kenmerkende onderscheidingstekens voor de betreffende onderdelen. Voor het onderdeel infanterie (linksboven), is per rang nadere informatie beschikbaar over het uniform en de onderscheidingstekens.