Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Nederlandse troepen
> Algemeen
> Kaderlijst Yssel-Zuid
> Personeelslijst 22 GB e.a. dec 1939

22 G.B.
St.-2-22 G.B.
1e s.-2-22 G.B.
2e s.-2-22 G.B.
3e s.-2-22 G.B.

St.-3-22 G.B.
1e s.-3-22 G.B.
2e s.-3-22 G.B.

1-III-35 R.I.
1e s.-1-III-35 R.I.
2e s.-1-III-35 R.I.

4-III-35 R.I.
St.-4-III-35 R.I.
1e s.-4-III-35 R.I.
2e s.-4-III-35 R.I.
3e s.-4-III-35 R.I.
4e s.-4-III-35 R.I.
5e s.-4-III-35 R.I.
11e Compagnie Pioniers
Zinkschepenversperring 8

 

Sectie Koster, 2e compagnie, 22e Grensbataljon (1e s.-2-22 G.B.)

Infanterie sectie Koster, 2-22 G.B.

Sectiecommandant
Eerste groep, groepscommandant, schutter, helper, 6 soldaten, 1x Lewis M20


Tweede groep, groepscommandant, schutter, helper, 5 soldaten, 1x Lewis M20



Derde groep, groepscommandant, schutter, helper, 7 soldaten, 1x Lewis M20




Locatie van sectie Koster tijdens gevechten 10 mei 1940.

De 1e sectie onder leiding van reserve 1e luitenant T. Koster bestond hoogstwaarschijnlijk uit 1 officier (reserve 1e luitenant T. Koster), 3 onderofficieren en 24 manschappen (totaal 28 militairen). Zie: personele sterkte Didam. Het is mogelijk dat de sectie uit twee groepen bestond, immers Koster maakt nergens melding van een derde groep.

Twee groepen waren ondergebracht in Didam in een barak naast cafe 't Zwijnshoofd. De groepen hadden een bewakingstaak in vredestijd. In geval van oorlog werd een groep naar Bomerskolk gestuurd om daar de versperring/vernieling te bewaken. Daar zouden ze de komst van de groep van Kaspers, die in Didam bij de versperring bleef, afwachten en dan samen terugtrekken richting het oversteekpunt bij Westervoort. Zie ook biografie van Sergeant Klaas Kaspers.



Gebruiksvoorwaarden Colofon Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 30 oktober 2015