Overzicht Infanterie Depotbataljons


In vredestijd hadden de regimenten een fictieve status, ze bestonden alleen op papier. De werkelijke militaire activiteiten werden ontplooid in het depot verbonden aan het regiment en gevestigd in de garnizoenstad van het regiment. Het Regiment Grenadiers (RG) had het Depotbataljon Grenadiers, het Regiment Jagers (RJ) had het Depotbataljon Jagers, het eerste Regiment Infanterie het 1e Depotbataljon, etc. tot het 22e Depotbataljon. (zie tabel)


Wat is een depotbataljon


Het infanterie depot bataljon was in 1939/1940 het opleidingscentrum voor elk van de eerste 22 Regimenten Infanterie en de Regimenten Jagers en Grenadiers (de lage nummering). De regimenten infanterie 23 t/m 46 hadden geen depot.

Dienstplichtigen


Het Nederlandse Leger bestond voor het overgrote deel uit dienstplichtigen. Per jaar kwamen er twee nieuwe lichtingen dienstplichtigen op. De nieuwe rekruten van elke lichting meldden zich in de kazerne van de garnizoenstad van het (stam-) regiment en werden tijdelijk ingedeeld bij het Depot bataljon van de dat regiment, zie tabel. Ze kregen er militair onderwijs van de instructeurs verbonden aan het depot, vaak waren dit onderofficieren zoals de Adjudant Onderofficier Instructeur of de sergeant-majoor instructeur, een enkele beroepsofficier en enige reserve-officieren. Elke lichting verliet ook weer het depot, voor februari 1938 ging men na vijfenhalve maand opleiding met groot verlof.

De bevelstructuur van het depotbataljon was gelijk aan die bij een Infanterie bataljon. De Depotstaf bestond uit een kolonel of luitenant-kolonel commandant (aanvankelijk ook wel een majoor), een kapitein- of luitenant-adjudant, een luitenant voor speciale diensten, een gasofficier, een A.O.O.A. en enige schrijvers. Daarnaast kende elk depotbataljon zeven compagnieën, waarvan vier tirailleur-compagnieën, twee specialisten-compagnieën en een subsistentencompagnie.

Per jaar kwamen er twee lichtingen dienstplichtigen op, een in maart en een in september. De dienstplicht voor de infanterist duurde tot 1938 vijfenhalve maand. Het aantal dienstplichtigen bedroeg om en nabij 19.500 per jaar. Tot 1938 bepaalde het lot, wie wel of niet in dienst moest.

Lichtingen na februari 1938


In februari 1938 werd de diensttijd vanaf de lichting 1937-II verlengd tot 11 maanden.

Toen in maart 1938 de lichting 1938-I opkwam werd het aantal rekruten verdubbeld, de lichting 1937-II werd de tweede ploeg genoemd en lichting 1938-I de eerste ploeg.

Op 27 september 1938 werd de eerste ploeg opgeroepen om de grenstroepen te vullen, toen het Sudetenland werd geannexeerd door Duitsland. De grenstroepen bezetten posten op strategische plaatsen aan de Maas en IJssel. Korte tijd daarna vertrokken de opgeroepen grenstroepen weer naar huis. De lichting 1937-II ging met groot verlof en de lichting 1938-I bleef in depot.

Op 24 oktober 1938 kwam de lichting 1939-I vervroegd in dienst en begon aan de militaire opleiding.

In maart 1939 kwam de lichting 1939-II vervroegd op. Op 1 april 1939 waren er dus driemaal zoveel infanteristen dan normaal bij de depot bataljons; 1938-II, 1939-I en 1939-II.

Grenstroepen


Op 7 april 1939 werden van het depot de eerste ploeg (lichting 1938-I) en de nieuwe tweede ploeg (lichting 1938-II) opgeroepen om de grenstroepen te vullen.

Inmiddels waren de Maaslinie en de IJssellinie in verdergaande staat van paraatheid gebracht.

Op 28 augustus 1939 was de algehele mobilisatie een feit. De lichting 1940-I werd opgeroepen en de lichtingen 1924-1938 kwamen uit hun groot verlof.

Op 1 september 1939 bestonden de depot bataljons dus uit de lichtingen 1939-I, 1939-II en 1940-I, respectievelijk de 1e, 2e en 3e ploeg van elk depot bataljon.

Op 5 februari 1940 kwam de lichting 1940-II op. Op 1 april 1940 kwamen tenslotte de buitengewoon dienstplichtigen 1938 en 1939 op.

Bewakingstroepen


In de periode april/mei 1940 en ook gedurende de meidagen 1940 werden de dienstplichtigen in depot veelal ingedeeld als bewakingstroepen. Deze uit de depots samengestelde detachementen werden ingezet werden bij treinstations en andere strategische punten.

Overzicht infanterie depotbataljons in tabel


Depot Bataljon

Garnizoenstad 1-1-1938

Legering
10-5-1940

Grens Bataljon

Grens Compagnie

Dep. Bat. Grenadiers

Den Haag

Den Haag

Grens. Bat. Grenadiers

Res.G.C. Grenadiers

Dep. Bat. Jagers

Den Haag

Den Haag

Grens. Bat. Jagers

Res.G.C. Jagers

1e Dep. B.

Assen

Bergen

1e GB

1e Res.G.C.

2e Dep. B.

Venlo

Den Haag

2e GB

2e Res.G.C.

3e Dep. B.

Bergen op Zoom

Delft

3e GB

3e Res.G.C.

4e Dep. B.

Leiden

Den Haag

4e GB

4e Res.G.C.

5e Dep. B.

Amersfoort

Alkmaar

5e GB

5e Res.G.C.

6e Dep. B.

Breda

Delft

6e GB

6e Res.G.C.

7e Dep. B.

Harderwijk

Haarlem

7e GB


8e Dep. B.

Arnhem

Amsterdam

8e GB


9e Dep. B.

Assen

Alkmaar

9e GB

9e Res.G.C.

10e Dep. B.

Ede

Leiden

10e GB

10e Res.G.C. 34e Res.G.C.

11e Dep. B.

Nijmegen

Enkhuizen en Medemblik

11e GB


12e Dep. B.

Groningen

Bergen aan Zee

12e GB

12e Res.G.C.

13e Dep. B.

Maastricht

Den Haag

13e GB

37e GB

14e Dep. B.

Bergen op Zoom

Rijswijk

14e GB

14e Res.G.C. 38e Res.G.C.

15e Dep. B.

Grave

Leiden

15e GB

15e Res.G.C. 39e Res.G.C.

16e Dep. B.

Laren

Alkmaar

16e GB


17e Dep. B.

Roermond

Den Haag

17e GB


18e Dep. B.

Ermelo

Haarlem

18e GB


19e Dep. B.

Arnhem

Hoorn

19e GB


20e Dep. B.

Harderwijk

Kamp bij Laren (N.H.)

20e GB


21e Dep. B.

Amersfoort

Schoorl

21e GB

21e Res.G.C. 45e Res.G.C.

22e Dep. B.

Ede

Leiden

22e GB


Depot Bataljon

Garnizoenstad 1-1-1938

Legering
10-5-1940

Grens Bataljon

Grens Compagnie