overzicht Infanterie Regiment ga naar overzicht Infanterie bataljon ga naar overzicht Infanterie bataljon ga naar overzicht Infanterie bataljon ga naar overzicht Infanterie bataljon ga naar overzicht Infanterie bataljon ga naar overzicht Infanterie bataljon
(Korte uitleg bij het schema: Dit plaatje is gebaseerd op een verticale schemavorm, hiërarchie van boven naar beneden met de baas in de top (midden). De zwarte lijnen zijn vertakkingen in de hiërarchie naar onderen, c.q. naar buiten en geven de onderliggende gezagsverhouding aan. De eenheden aan de zijkant geven de vuur ondersteunende eenheden aan, de 6-Veld batterij, de pantserafweergeschut compagnie en de mortieren compagnie.)

Regiment infanterie oorlogsorganisatie


Organisatie infanterie (algemeen)

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+MC+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+PAG+Mtr+6-veld+staf),
- Divisie (plusminus 10.000 man = 3 regimenten+staf+ondersteuning) en
- Legerkorps (plusminus 25.000 man = 2 divisies+staf+ondersteuning).Inleiding

Het infanterieregiment als militaire organisatievorm is een verband van regimentsgrootte, waarbij de aanwezigheid van infanterie-gevechtsgroepen karakterbepalend is. In Nederland is de naam "regiment" bij de Koninklijke Landmacht in gebruik vanaf 1841. De regimenten werden genummerd van 1 t/m 8.

In het begin van de twintigste eeuw werd de infanterie met drie regimenten uitgebreid. In 1903, het 9e Regiment Infanterie (RI), in 1904 het 10e RI en in 1905 ten slotte het 11e RI.

In 1913 werd het aantal infanterieregimenten in verband met de dreigende situatie verdubbeld tot 22. Deze nummers staan bekend binnen de literatuur als de "lage nummering".

In 1940 bestond het regiment organiek uit drie infanterie bataljons. Daarnaast waren verzorgende eenheden toegevoegd. In de periode vanaf 1922 tot aan de mobilisatie van 1939 bestond een regiment slechts uit enkele opleidingscompagniën.

Tijdens de mobilisatie van 1939, dienden de "staande" regimenten een zogenaamde "oorlogsregiment" te formeren. Het regiment Grenadiers begon met vulling van het 23 Regiment Grenadiers (23 RG), de Jagers op hun beurt met 24 RJ. Het 1 RI formeerde vervolgens 25 RI, 2 RI vulde 26 RI en zo voort tot 46. De nummers 23 tot 46 noemde men wel de "hoge nummering".