Overzicht mitrailleurcompagnie (MC) ga naaroverzicht staf mitrailleurcompagnie (MC) ga naar overzicht sectie mitrailleurcompagnie (MC) Ga naar zware mitrailleurgroep
(Korte uitleg bij het schema: Dit plaatje is gebaseerd op een verticale schemavorm, hiërarchie van boven naar beneden met de baas in de top (midden). De zwarte lijnen zijn vertakkingen in de hiërarchie naar onderen, c.q. naar buiten en geven de onderliggende gezagsverhouding aan.)

Mitrailleurcompagnie infanterie oorlogsorganisatie


Organisatie Mitrailleurcompagnie

- Groep (12 man),
- Sectie (39 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 196-197 man=4 sectiën+staf)


Inleiding

De mitrailleurcompagnie was een vuurondersteunende eenheid van een infanterie bataljon. Een regiment telde drie bataljons en dus ook drie Mitrailleurcompagniën.
Elke mitrailleurcompagnie (MC) telde vier sectiën met elk drie groepen/stukken dus in totaal 12 zware mitrailleurs. Elke groep had een commandant, een plaatsvervangend commandant en 10 bedieningsmanschappen.
De mitrailleurcompagnie bestond uit 197 man bij de lage regimentnummers (nrs. 1-22 RI) en 196 man bij de hoge regimentnummers (nrs. 23-46 RI)

De hier beschreven sterkte betreft de organieke sterkte, dat is de gewenste bezetting conform de opgestelde oorlogsorganisatie. De werkelijke sterkte week daar vaak beduidend van af en de organieke sterkte werd in veel gevallen niet gehaald.

Staf Mitrailleurcompagniea. Commandogroep

Compagniecommandant: Meestal een kapitein, soms een luitenant 1e klasse . Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Toegevoegd sergeant: Meestal een sergeant, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Mitrailleurhersteller: Meestal een soldaat, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Sergeant administrateur: Meestal een sergeant, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Fourier: Meestal een sergeant fourier, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Facteur: Meestal een korporaal, soms een soldaat. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Schoenmaker: Meestal een soldaat. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Kleermaker: Meestal een soldaat. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

b. Verbindingsgroep

Groepscommandant: Meestal een sergeant, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Twee korporaals verbindingsmannen: Meestal een korporaal, soms een soldaat. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Twaalf telefonisten/ optische seiners: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

c. Verplegingsgroep

Commandant korporaal-ziekenverpleger: Meestal een soldaat, soms een korporaal

Twee ziekendragers: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

Raderbaar:

d. Korpstrein

Groepscommandant: Meestal een sergeant, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Twee patroonwagens met twee caisons en vier paarden:

Vier rijders-van-de-bok: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

Een ranselwagen met twee paarden:

Twee rijders-van-de-bok: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

Een keukenwagen met twee paarden:

Twee koks: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

Een proviandwagen met twee paarden:

Twee rijders-van-de-bok: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

Een goederenwagen met twee paarden:

Twee rijders-van-de-bok: Meestal een soldaat, soms een korporaal.Zware mitrailleursectiën

De kern van een MitrailleurCompagnie werd gevormd door vier zware mitrailleursectiën.

Elke sectie had:

Sectiecommandant: Soms een luitenant 2e klasse , soms een vaandrig, soms een AOOI, soms een SMi, soms een sergeant,

Bij elke sectie waren twee afstandmeters toegevoegd, de ene was meestal een sergeant, soms een korporaal. De ander was meestal een soldaat, soms een korporaal.

Elke sectie bestond uit drie groepen, elke zware mitrailleurgroep of stuk betond uit 12 man, een zware mitrailleur op een houten kar en een patroonkar.


Schwartzlose bemanning bij de vuurmond op een schietbaan ergens in Nederland
Schwartzlose bemanning bij de vuurmond op een schietbaan ergens in Nederland
(Door de stip in het midden naar links en rechts te slepen, is de zwart-wit of kleurenfoto meer of minder zichtbaar)