Vuurondersteunnigsgroep zware mitrailleur bij Grensbataljons; 9 man

Infanterie zware mitrailleur groep, Schwartzlose/Vickers

Stukscommandant, plv, schutter, helper, 3 manschappen, 1x Schwartzlose/Vickers op mitrailleurkar M27

plaatsvervangend commandant, 2 manschappen, 1x patroonkarZware mitrailleurgroep op mars met mitrailleurkar, (de mortiergroep zag er vrijwel identiek uit) bron: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire HistorieDe zware mitrailleurgroep was een vuurondersteunde groep bij een Grensbataljon of bij een bataljon van een regiment. Bij de reguliere Mitrailleurcompagnie (bij een Regiment) bestond de bemanning uit 12 man, bij het Grensbataljon bestond de bemanning uit negen man.

Het wapen was een Schwartzlose M.08 of een Vickers M.18 zware mitrailleur die werd vervoerd op een houten kar. De munitie voor de zware mitrailleur vervoerde men deels op de mitrailleurkar, deels op de patroonkar.

De personele bezetting van een zware mitrailleurgroep was als volgt:

Groepscommandant: Meestal een sergeant, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Plaatsvervangend groepscommandant: Soms een sergeant, doorgaans een korporaal. Soms was hij ook schutter van de zware mitrailler. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Schutter zware mitrailleur: Meestal een korporaal, soms een soldaat. Soms was hij ook plaatsvervangend groepscommandant. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Helper zware mitrailleur: Meestal een soldaat, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Vijf tirailleurs: Deze waren meestal soldaat, bewapend met karabijn no.2 of 3, 6x 10 patronen in patroontasjes aan de koppelriem.Schwartzlose bemanning bij de vuurmond op een schietbaan ergens in Nederland
Schwartzlose bemanning bij de vuurmond op een schietbaan ergens in Nederland
(Door de stip in het midden naar links en rechts te slepen, is de zwart-wit of kleurenfoto meer of minder zichtbaar)

Ingekleurde afbeelding van een deel van een zware mitrailleurgroep bij het watergekoelde machinegeweer Schwartzlose 6.5mm op een schietbaan ergens in Nederland, bron orgineel: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie