Infanterie Grensbataljon lichte mitrailleur groep (10-11 man)Globale organisatie infanterie grensbataljon (algemeen)


- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Grensbataljon (plusminus 450 man=2 compagniën+MC+PAG+Mtr+staf),


Infanterie Grensbataljon lichte mitrailleur groep

Sectie met lichte mitrailleurgroep op de voorgrond

De lichte mitrailleurgroep kan gezien worden als de bouwsteen waarop het grensbataljon. Drie bouwstenen vormden een sectie, 12 bouwstenen een compagnie, 24 bouwstenen het bataljon. Voor het idee kon een grensbataljon dus in theorie een verdedigingsmuur opzetten van 24 lichte mitrailleurs.

Van de 24 lichte mitrailleurgroepen was de gewenste personele bezetting van een lichte mitrailleurgroep bij het Grensbataljon als volgt:

Groepscommandant: Meestal een sergeant, soms een korporaal. Bewapend met geweer, 60 patronen in bloktas en een mitrailleurpatronentas voor de lichte mitrailleur.

Plaatsvervangend groepscommandant: Meestal een korporaal, soms een soldaat. Soms was hij ook schutter van de lichte mitrailler. Bewapend met geweer en 60 patronen in patroontas groot en een mitrailleurpatronentas voor de lichte mitrailleur.

Schutter lichte mitrailleur: Meestal een korporaal, soms een soldaat. Soms was hij ook plaatsvervangend groepscommandant. Bewapend met lichte mitrailleur M20, een pistool M25 en een patronentasje met magazijn voor het pistool.

Helper lichte mitrailleur: Meestal een soldaat, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25 en een patronentasje met magazijn voor het pistool. Hij droeg de reserveloop en de onderhoudsset met reserveonderdelen voor de mitrailleur.

Zeven tirailleurs: Meestal een soldaat. Bewapend met geweer, 60 patronen in de patroontas groot en een mitrailleurpatronentas voor de lichte mitrailleur.