Overzicht Bataljon Ga naar overzicht Mitrailleurcompagnie (MC) Ga naar overzicht sectie mitraillerurcompagnie Ga naar zware mitrailleur groep
(Korte uitleg bij het schema: Dit plaatje is gebaseerd op een verticale schemavorm, hiërarchie van boven naar beneden met de baas in de top (midden). De zwarte lijnen zijn vertakkingen in de hiërarchie naar onderen, c.q. naar buiten en geven de onderliggende gezagsverhouding aan. De Mitrailleurcompagnie aan de zijkant is de vuur ondersteunende eenheid voor het bataljon.)

Bataljon infanterie oorlogsorganisatie


Organisatie infanterie (algemeen)

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+MC+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+PAG+Mtr+6-veld+staf),
- Divisie (plusminus 10.000 man = 3 regimenten+staf+ondersteuning) en
- Legerkorps (plusminus 25.000 man = 2 divisies+staf+ondersteuning).Inleiding

Het bataljon vormde de kern van het Regiment Infanterie, een regiment telde drie bataljons en elk bataljon telde drie (tirailleur) compagniën een staf en Mitrailleurcompagnie als vuurondersteuningseenheid; samen ongeveer 750 man.

Het infanteriebataljon is niet te verwarren met een Grensbataljon immers dat was als het ware een afgeslankt regiment en kende een lagere bezetting (450-500 man). De grensbataljons werden opgericht in het kader van de strategische beveiliging.

De organieke sterkte is de gewenste bezetting conform de opgestelde oorlogsorganisatie. De werkelijke sterkte week daar vaak beduidend van af en de organieke sterkte werd in veel gevallen niet gehaald.