Home Verhaal Fotoboek DiscussiegroepOvervalploeg Didam
> Algemeen
> Situatie Didam op 10 mei 1940
> Personele sterkte NL
> Instructies personeel
> Overvalploeg Westervoort
> Opzet overvalploeg
> Uniformen overvalploeg
> Nederlandse hulppersonen
> Brandenburger vrijwilligers
> Ic-dienst/ Feindnachrichten OKW

Bronmateriaal
> Kaderlijst NL
> Tijdtafel 9/10 mei 1940

Verhalen en verslagen
> Verslag C.-22 G.B.
> Verslag C.-2-22 G.B.
> Verslag C.-1e-2-22 G.B.
> Verslag C.-3-22 G.B.

> Dagboek Klaas Kaspers
> Dagboek Henk Vernij
> Verklaring H. Vernij
> Verklaring W. Nova
> Verklaring van Zuuren

Kaartmateriaal
> Stafkaart Arnhem en omgeving 1933
> Vuurplan IJssellinie/Westervoort
> Duitse opmars IJssellinie Zuid

Personen
> Sergeant Klaas Kaspers

Organisaties
> NSBND
> Duitse inlichtingendienst
> Abwehrabteilung II


 

Duitse overvalploeg in Didam, 10 mei 1940.Vooropgesteld dat een overvalploeg gekleed in uniformen van de vijand voor aanvalstijd over de grens sturen, niet als een normale strijdwijze moet worden gezien. Toch leek het op het eerste gezicht misschien heel aantrekkelijk om op deze manier te proberen de bruggen bij Westervoort intact in handen te krijgen.

Situatieschets centrum Didam 10 mei 1940.

Het volgens een vooropgezet plan misbruiken van uniformen van de vijand echter was een grove schending van het oorlogsrecht. Naoorlogs werd in dit kader de sergeant “Verkerk”, die zich als commandant voordeed, veroordeeld mede vanwege deze schending.

Het verhaal van de overvalploeg zal verder uitgewerkt worden in de volgende onderdelen:

  1. Toestand in centrum van Didam op 10 mei 1940

  2. Personele bezetting aldaar

  3. Instructies personeel

  4. Overvalploeg Westervoort

  5. Opzet overvalploeg

  6. Uniformen overvalploeg

  7. Nederlandse hulppersonen

  8. Brandenburger BauLehrBat.zbV 800

  9. Ic-dienst/ Feindnachrichten OKW

  10. etc.

> Situatie Didam op 10 mei 1940 
Gebruiksvoorwaarden Colofoon Copyright 2014-2016 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 25 februari 2015